banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Học ngành Kế toán ra trường làm gì?

Học ngành Kế toán ra trường làm gì? và làm ở đâu?... 
Với những thông tin bài viết cung cấp sẽ cho bạn những thông tin cần thiết để định hướng rõ hơn nghề nghiệp của mình trong tương lai nếu bạn quyết định chọn học ngành Kế toán.
Kế toán là bộ phận cốt yếu của kinh doanh, là công cụ quản lý hữu hiệu ở cấp vi mô lẫn vĩ mô, nó hiện diện ở khắp các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến bảo hiểm, ngân hàng, từ cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các doanh nghiệp đến các tổ chức phi chính phủ… Vì thế, nhu cầu nhân lực ở ngành này luôn ở mức cao và cơ hội nghề nghiệp khá ổn định trong xã hội. 
Học Kế toán ra trường làm gì?
Nhân sự ngành Kế toán có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Tốt nghiệp ra trường, bạn có thể đảm nhận các vị trí như :
-    Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính;
-    Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án;
-     Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính; 
-    Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…
 
Ban tư vấn UEF thông tin về cơ hội việc làm ngành Kế toán cho các em học sinh
Ban tư vấn thông tin về cơ hội việc làm ngành Kế toán cho các em học sinh

Ra trường làm việc ở đâu?
Tốt nghiệp ngành Kế toán bạn có thể làm việc tại:
-    Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, cơ quan quản lý, hành chính Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng;
-    Tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
-    Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo Kế toán;…