banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

TRƯỜNG TRUNG CẤP MIỀN ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỀ CÁC CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN NĂM 2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP MIỀN ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỀ CÁC CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN NĂM 2015
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp MIỀN ĐÔNGthông báo các chương trình tuyển sinh năm 2015 của Nhà Trường như sau:
Tuyển sinh các khóa học:
     ✔ Nghiệp vụ Bảo Mẫu
     ✔Nghiệp vụ quản lý trường Mầm Non
     ✔Nghiệp vụ ứng xử Sư Phạm
Đối tượng tuyển sinh:
Những người đang làm công việc chăm sóc trẻ tại các trường mầm non và những người muốn làm nghề giữ trẻ.
Cán bộ quản lý các trường mẫu giáo, cơ sở mầm non, giáo viên, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.
Cán bộ quản lý các trường, cơ sở giáo dục, giáo viên, sinh viên sư phạm và các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo:
180 tiết.
Học vào các buổi tối hoặc nguyên ngày thứ 7 hoặc chủ nhật trong tuần
Khóa học trong vòng 3 tháng.
Cấp bằng: Sau khi kết thúc khóa học Học viên đạt điểm kiểm tra đủ các học phần quy định sẽ được trường Trung cấp Miền Đông cấp giấy chứng chỉ tốt nghiệp khóa học.
Liên hệ:
- Thầy Cường            0963.634.141.
- Thầy Sơn                 0994.540.590.