banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Các yếu tố chuẩn đầu ra của nghành sư phạm mầm non

sp mầm non

1.Tên ngành đào tạo:
Giáo dục Mầm non

2.Trình độ đào tạo:
Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức:
Có hiểu biết cơ bản, thiết thực về tâm lý, giáo dục học đại cương và lứa tuổi; nắm vững phương pháp dạy học mầm non.
Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục mầm non làm cơ sở cho kỹ năng, nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

4. Yêu cầu về kỹ năng
Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non theo năm học, tháng, tuần, ngày.
Thiết kế  được môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ, với thực tiễn địa phương.
Tổ chức các hoạt  động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ điểm một cách hợp lý.
Quan sát và đánh giá được mức độ phát triển của trẻ ở nhóm lớp quản lý.
Nhận xét, đánh giá được hiệu quả làm việc của bản thân và đồng nghiệp.
Giao tiếp tốt với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp.

5. Yêu cầu về thái độ
Tích cực bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức, ý thức trách nhiệm công dân, tác phong nhà giáo, nâng cao năng lực chuyên môn.
Mẫu mực, yêu nghề, tận tụy với học sinh.
Hợp tác với  đồng nghiệp; quan hệ tốt với phụ huynh. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, các hoạt động xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Giáo viên làm việc tại các trường mầm non.
Quản lý nhóm lớp.
Tham gia công tác quản lý ở vị trí nhóm trưởng chuyên môn trong trường mầm non.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Có khả năng tự cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.
Có khả năng học liên thông trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành

8. Khả năng ngoại ngữ, tin học:
Ngoại ngữ: trình độ B
Tin học: trình độ B